Average Price History
 • 7 days

  $5.26

 • 30 days

  $4.50

 • 60 days

  $4.19

 • 90 days

  $4.34

 • 180 days

  $5.10

 • 360 days

  $6.59

Price - Units Sold
 • $28.00113
 • $27.50111
 • $28.5097
 • $25.5091
 • $30.5090
 • $29.0085
 • $30.0082
 • $35.0079
 • $32.0072
 • $24.5071