Average Price History
 • 7 days

  $15.71

 • 30 days

  $12.65

 • 60 days

  $11.53

 • 90 days

  $10.68

 • 180 days

  $8.47

 • 360 days

  $7.74

Price - Units Sold
 • $9.00234
 • $9.50215
 • $8.00206
 • $8.50201
 • $7.00188
 • $29.00180
 • $6.50169
 • $7.50167
 • $6.00157
 • $10.50153