Average Price History
 • 7 days

  $0.16

 • 30 days

  $0.16

 • 60 days

  $0.14

 • 90 days

  $0.14

 • 180 days

  $0.16

 • 360 days

  $0.25

Price - Units Sold
 • $2.0055
 • $0.6951
 • $7.5047
 • $1.8146
 • $1.5041
 • $1.7640
 • $0.6639
 • $1.5238
 • $0.1437
 • $1.3837