Average Price History
 • 7 days

  $0.16

 • 30 days

  $0.17

 • 60 days

  $0.16

 • 90 days

  $0.16

 • 180 days

  $0.15

 • 360 days

  $0.18

Price - Units Sold
 • $2.0055
 • $0.6951
 • $7.5047
 • $1.8146
 • $0.1742
 • $1.5041
 • $0.1440
 • $0.1940
 • $1.7640
 • $0.6639