Average Price History
 • 7 days

  $0.58

 • 30 days

  $0.58

 • 60 days

  $0.59

 • 90 days

  $0.70

 • 180 days

  $1.97

 • 360 days

  $1.45

Price - Units Sold
 • $8.00398
 • $7.00357
 • $6.50355
 • $8.50345
 • $7.50332
 • $9.00278
 • $6.00273
 • $9.50224
 • $5.50173
 • $10.00132