Average Price History
 • 7 days

  $4.31

 • 30 days

  $3.01

 • 60 days

  $3.12

 • 90 days

  $2.90

 • 180 days

  $2.36

 • 360 days

  $2.03

Price - Units Sold
 • $8.0097
 • $9.0094
 • $6.5093
 • $11.0082
 • $7.0081
 • $7.5081
 • $10.0076
 • $11.5069
 • $9.5065
 • $8.5061