Average Price History
 • 7 days

  $5.45

 • 30 days

  $5.09

 • 60 days

  $5.00

 • 90 days

  $4.82

 • 180 days

  $4.76

 • 360 days

  $5.02

Price - Units Sold
 • $6.0098
 • $24.0080
 • $16.0069
 • $25.5066
 • $5.5065
 • $25.0063
 • $14.5063
 • $15.0062
 • $6.5059
 • $26.5058