Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.03

Price - Units Sold
 • $0.032925
 • $0.041060
 • $0.05901
 • $0.08339
 • $0.06287
 • $0.07240
 • $0.09166
 • $0.1080
 • $0.1121
 • $0.122