Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.03

Price - Units Sold
 • $0.0310069
 • $0.046015
 • $0.053003
 • $0.061107
 • $0.07481
 • $0.10275
 • $0.09201
 • $0.0864
 • $0.401