Average Price History
 • 7 days

  $1.18

 • 30 days

  $1.20

 • 60 days

  $1.12

 • 90 days

  $1.02

 • 180 days

  $1.02

 • 360 days

  $1.15

Price - Units Sold
 • $6.00569
 • $5.50439
 • $6.50346
 • $7.50220
 • $8.50206
 • $2.00202
 • $5.00197
 • $7.00183
 • $1.45145
 • $3.46135