Average Price History
 • 7 days

  $0.20

 • 30 days

  $0.19

 • 60 days

  $0.25

 • 90 days

  $0.23

 • 180 days

  $0.21

 • 360 days

  $0.43

Price - Units Sold
 • $0.1692
 • $0.3091
 • $0.2287
 • $0.2584
 • $0.2779
 • $1.5470
 • $0.2669
 • $0.7168
 • $0.1568
 • $0.8067