Average Price History
 • 7 days

  $0.42

 • 30 days

  $0.30

 • 60 days

  $0.24

 • 90 days

  $0.24

 • 180 days

  $0.20

 • 360 days

  $0.42

Price - Units Sold
 • $0.3090
 • $0.1690
 • $0.2285
 • $0.2582
 • $0.2778
 • $1.5470
 • $0.7168
 • $0.2668
 • $0.8067
 • $0.1566