Average Price History
 • 7 days

  $0.29

 • 30 days

  $0.30

 • 60 days

  $0.27

 • 90 days

  $0.25

 • 180 days

  $0.24

 • 360 days

  $0.22

Price - Units Sold
 • $0.22101
 • $0.3099
 • $0.1697
 • $0.2592
 • $0.2792
 • $0.2186
 • $0.2681
 • $0.1573
 • $0.2472
 • $1.5470