Average Price History
 • 7 days

  $6.58

 • 30 days

  $4.91

 • 60 days

  $4.39

 • 90 days

  $4.63

 • 180 days

  $3.85

 • 360 days

  $3.35

Price - Units Sold
 • $15.00378
 • $16.50346
 • $15.50301
 • $9.00261
 • $18.00259
 • $8.50244
 • $17.50240
 • $14.00231
 • $17.00222
 • $16.00212