Average Price History
 • 7 days

  $0.30

 • 30 days

  $0.24

 • 60 days

  $0.19

 • 90 days

  $0.20

 • 180 days

  $0.24

 • 360 days

  $0.33

Price - Units Sold
 • $0.2960
 • $0.2658
 • $0.3057
 • $1.5656
 • $2.6652
 • $2.3650
 • $1.9850
 • $2.3449
 • $0.2847
 • $0.1444