Average Price History
 • 7 days

  $0.18

 • 30 days

  $0.21

 • 60 days

  $0.25

 • 90 days

  $0.24

 • 180 days

  $0.26

 • 360 days

  $0.46

Price - Units Sold
 • $0.2960
 • $0.2657
 • $0.3057
 • $1.5656
 • $2.6652
 • $2.3650
 • $1.9850
 • $2.3449
 • $1.1443
 • $0.2843