Average Price History
 • 7 days

  $0.76

 • 30 days

  $0.71

 • 60 days

  $0.67

 • 90 days

  $0.71

 • 180 days

  $1.84

 • 360 days

  $1.47

Price - Units Sold
 • $6.00437
 • $5.50385
 • $6.50362
 • $7.00325
 • $7.50283
 • $8.00210
 • $5.00177
 • $8.50164
 • $9.00111
 • $9.5062