Average Price History
 • 7 days

  $1.61

 • 30 days

  $1.14

 • 60 days

  $0.96

 • 90 days

  $0.92

 • 180 days

  $0.85

 • 360 days

  $0.85

Price - Units Sold
 • $5.50119
 • $5.0070
 • $2.2947
 • $2.1643
 • $2.3042
 • $2.6038
 • $3.7637
 • $1.9336
 • $1.1133
 • $0.8932