Average Price History
 • 7 days

  $46.64

 • 30 days

  $36.67

 • 60 days

  $29.86

 • 90 days

  $28.44

 • 180 days

  $24.82

 • 360 days

  $23.15

Price - Units Sold
 • $20.0036
 • $18.5034
 • $21.5027
 • $116.0027
 • $25.0027
 • $16.0025
 • $25.5024
 • $15.5024
 • $18.0023
 • $15.0023