Average Price History
 • 7 days

  $34.93

 • 30 days

  $24.74

 • 60 days

  $22.35

 • 90 days

  $21.14

 • 180 days

  $18.29

 • 360 days

  $16.17

Price - Units Sold
 • $11.0046
 • $13.0039
 • $12.0034
 • $11.5033
 • $12.5032
 • $15.0026
 • $9.0025
 • $10.5025
 • $8.5025
 • $16.0021