Average Price History
 • 7 days

  $18.58

 • 30 days

  $18.98

 • 60 days

  $20.39

 • 90 days

  $20.17

 • 180 days

  $36.82

 • 360 days

  $24.39

Price - Units Sold
 • $21.0029
 • $17.5028
 • $18.0025
 • $25.5021
 • $26.0021
 • $21.5019
 • $17.0019
 • $18.5018
 • $14.0018
 • $15.5017