Average Price History
 • 7 days

  $47.47

 • 30 days

  $31.64

 • 60 days

  $27.41

 • 90 days

  $25.81

 • 180 days

  $21.40

 • 360 days

  $20.73

Price - Units Sold
 • $21.0039
 • $17.5032
 • $18.0030
 • $20.5028
 • $21.5027
 • $18.5025
 • $25.5025
 • $19.5024
 • $22.5024
 • $17.0023