Average Price History
 • 7 days

  $28.34

 • 30 days

  $17.65

 • 60 days

  $16.22

 • 90 days

  $16.98

 • 180 days

  $16.14

 • 360 days

  $15.23

Price - Units Sold
 • $11.0035
 • $7.5034
 • $14.0029
 • $14.5026
 • $13.0023
 • $15.0023
 • $16.5020
 • $10.5019
 • $93.0018
 • $74.0017