Average Price History
 • 7 days

  $6.04

 • 30 days

  $5.10

 • 60 days

  $5.22

 • 90 days

  $4.48

 • 180 days

  $4.99

 • 360 days

  $5.18

Price - Units Sold
 • $13.50175
 • $13.00138
 • $12.50132
 • $15.00114
 • $17.5099
 • $17.0091
 • $14.0086
 • $15.5082
 • $14.5077
 • $16.0075