Average Price History
 • 7 days

  $24.93

 • 30 days

  $20.36

 • 60 days

  $16.24

 • 90 days

  $16.63

 • 180 days

  $18.44

 • 360 days

  $15.32

Price - Units Sold
 • $35.5012
 • $25.5010
 • $25.0010
 • $8.0010
 • $8.509
 • $23.008
 • $16.508
 • $29.008
 • $15.008
 • $15.507