Average Price History
 • 7 days

  $20.84

 • 30 days

  $19.58

 • 60 days

  $19.34

 • 90 days

  $19.16

 • 180 days

  $24.62

 • 360 days

  $30.86

Price - Units Sold
 • $20.00116
 • $16.50114
 • $17.50102
 • $29.0096
 • $17.0088
 • $18.0088
 • $21.0084
 • $19.0081
 • $25.5072
 • $21.5071