Average Price History
 • 7 days

  $20.87

 • 30 days

  $23.15

 • 60 days

  $20.77

 • 90 days

  $20.70

 • 180 days

  $29.15

 • 360 days

  $29.08

Price - Units Sold
 • $107.0066
 • $23.5045
 • $120.0042
 • $21.5040
 • $20.0040
 • $19.5039
 • $28.5034
 • $21.0032
 • $25.0030
 • $22.0030