Average Price History
 • 7 days

  $3.87

 • 30 days

  $3.72

 • 60 days

  $3.00

 • 90 days

  $2.97

 • 180 days

  $3.76

 • 360 days

  $5.01

Price - Units Sold
 • $5.5075
 • $6.0073
 • $5.0050
 • $7.0046
 • $12.5044
 • $7.5037
 • $10.0028
 • $13.5026
 • $9.5025
 • $9.0024