Average Price History
 • 7 days

  $0.12

 • 30 days

  $0.13

 • 60 days

  $0.12

 • 90 days

  $0.12

 • 180 days

  $0.38

 • 360 days

  $0.22

Price - Units Sold
 • $0.131484
 • $0.141422
 • $0.111377
 • $0.161102
 • $0.101097
 • $0.151038
 • $0.12948
 • $1.18839
 • $0.60780
 • $0.37709