Average Price History
 • 7 days

  $0.15

 • 30 days

  $0.16

 • 60 days

  $0.16

 • 90 days

  $0.17

 • 180 days

  $0.14

 • 360 days

  $0.24

Price - Units Sold
 • $0.131636
 • $0.141566
 • $0.111467
 • $0.161432
 • $0.151196
 • $0.101105
 • $0.121029
 • $0.17861
 • $1.18839
 • $0.60780