Average Price History
 • 7 days

  $0.31

 • 30 days

  $0.20

 • 60 days

  $0.18

 • 90 days

  $0.17

 • 180 days

  $0.16

 • 360 days

  $0.15

Price - Units Sold
 • $0.131874
 • $0.141837
 • $0.161772
 • $0.111550
 • $0.151485
 • $0.171147
 • $0.121144
 • $0.101122
 • $0.18856
 • $1.18839