Average Price History
 • 7 days

  $0.18

 • 30 days

  $0.17

 • 60 days

  $0.15

 • 90 days

  $0.15

 • 180 days

  $0.16

 • 360 days

  $0.18

Price - Units Sold
 • $0.131829
 • $0.141770
 • $0.161625
 • $0.111542
 • $0.151432
 • $0.121130
 • $0.101120
 • $0.171009
 • $1.18839
 • $0.60780