Average Price History
 • 7 days

  $0.30

 • 30 days

  $0.19

 • 60 days

  $0.17

 • 90 days

  $0.16

 • 180 days

  $0.14

 • 360 days

  $0.14

Price - Units Sold
 • $0.111940
 • $0.121394
 • $0.101372
 • $0.131254
 • $0.141052
 • $0.081020
 • $0.15975
 • $0.09958
 • $0.16822
 • $0.40596