Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.03

Price - Units Sold
 • $0.0347513
 • $0.044061
 • $0.051975
 • $0.06155
 • $0.0726
 • $0.101