Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.03

Price - Units Sold
 • $0.0311487
 • $0.053248
 • $0.042371
 • $0.06819
 • $0.08195
 • $0.09122
 • $0.07109
 • $0.1613