Average Price History
 • 7 days

  $7.32

 • 30 days

  $8.34

 • 60 days

  $8.11

 • 90 days

  $7.63

 • 180 days

  $4.56

 • 360 days

  $3.16

Price - Units Sold
 • $5.00636
 • $5.50583
 • $8.00374
 • $8.50311
 • $7.50308
 • $1.95275
 • $1.94212
 • $1.38196
 • $0.61188
 • $1.91186