Average Price History
 • 7 days

  $0.07

 • 30 days

  $0.07

 • 60 days

  $0.06

 • 90 days

  $0.05

 • 180 days

  $0.14

 • 360 days

  $0.25

Price - Units Sold
 • $0.05790
 • $0.44754
 • $0.43633
 • $0.04607
 • $0.03578
 • $0.46540
 • $0.41538
 • $0.65537
 • $0.45530
 • $0.06448