Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.05

 • 360 days

  $0.04

Price - Units Sold
 • $0.035936
 • $0.073763
 • $0.083707
 • $0.063205
 • $0.053187
 • $0.043033
 • $0.092158
 • $0.101504
 • $0.111123
 • $0.13886