Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.04

Price - Units Sold
 • $0.037588
 • $0.074098
 • $0.064055
 • $0.053940
 • $0.083650
 • $0.042517
 • $0.092284
 • $0.141455
 • $0.151139
 • $0.10976