Average Price History
 • 7 days

  $0.30

 • 30 days

  $0.20

 • 60 days

  $0.17

 • 90 days

  $0.14

 • 180 days

  $0.26

 • 360 days

  $0.51

Price - Units Sold
 • $5.00354
 • $1.31249
 • $0.10226
 • $6.00221
 • $0.09219
 • $0.07194
 • $1.16193
 • $0.11188
 • $1.32184
 • $1.56167