Average Price History
 • 7 days

  $0.52

 • 30 days

  $0.30

 • 60 days

  $0.20

 • 90 days

  $0.17

 • 180 days

  $0.15

 • 360 days

  $0.15

Price - Units Sold
 • $5.00354
 • $0.10265
 • $1.31249
 • $0.11244
 • $0.09229
 • $6.00221
 • $0.15205
 • $0.07203
 • $0.12198
 • $0.18197