Average Price History
 • 7 days

  $0.64

 • 30 days

  $0.47

 • 60 days

  $0.30

 • 90 days

  $0.27

 • 180 days

  $0.26

 • 360 days

  $0.46

Price - Units Sold
 • $5.50389
 • $0.33204
 • $5.00195
 • $0.98152
 • $0.32151
 • $1.10146
 • $1.55140
 • $0.22136
 • $0.25133
 • $0.34129