Average Price History
 • 7 days

  $0.25

 • 30 days

  $0.23

 • 60 days

  $0.22

 • 90 days

  $0.23

 • 180 days

  $0.24

 • 360 days

  $0.78

Price - Units Sold
 • $5.50389
 • $0.33204
 • $5.00195
 • $0.98152
 • $1.10146
 • $0.32144
 • $1.55140
 • $0.34126
 • $0.35124
 • $1.11121