Average Price History
 • 7 days

  $0.14

 • 30 days

  $0.14

 • 60 days

  $0.13

 • 90 days

  $0.15

 • 180 days

  $0.59

 • 360 days

  $0.30

Price - Units Sold
 • $0.13776
 • $0.10713
 • $0.12703
 • $5.50672
 • $0.11616
 • $0.14609
 • $0.16577
 • $0.09548
 • $0.15496
 • $0.17451