Average Price History
 • 7 days

  $0.32

 • 30 days

  $0.19

 • 60 days

  $0.18

 • 90 days

  $0.17

 • 180 days

  $0.15

 • 360 days

  $0.15

Price - Units Sold
 • $0.13987
 • $0.16941
 • $0.14910
 • $0.12850
 • $0.15844
 • $0.10796
 • $0.11763
 • $0.17746
 • $5.50672
 • $0.09643