Average Price History
 • 7 days

  $5.66

 • 30 days

  $4.60

 • 60 days

  $4.19

 • 90 days

  $4.18

 • 180 days

  $4.60

 • 360 days

  $5.55

Price - Units Sold
 • $10.00661
 • $10.50625
 • $11.50505
 • $9.50489
 • $22.00482
 • $22.50410
 • $11.00398
 • $21.00371
 • $21.50358
 • $6.00327