Average Price History
 • 7 days

  $1.19

 • 30 days

  $0.72

 • 60 days

  $0.58

 • 90 days

  $0.52

 • 180 days

  $0.46

 • 360 days

  $0.43

Price - Units Sold
 • $5.50851
 • $0.41567
 • $6.50564
 • $0.42505
 • $2.05483
 • $5.00483
 • $0.32467
 • $0.35464
 • $0.43423
 • $1.87413