Average Price History
 • 7 days

  $0.40

 • 30 days

  $0.39

 • 60 days

  $0.38

 • 90 days

  $0.41

 • 180 days

  $0.41

 • 360 days

  $0.78

Price - Units Sold
 • $5.50851
 • $6.50564
 • $0.41528
 • $0.42488
 • $2.05483
 • $5.00483
 • $0.32460
 • $0.35438
 • $1.87413
 • $2.21392