Average Price History
 • 7 days

  $0.51

 • 30 days

  $0.51

 • 60 days

  $0.48

 • 90 days

  $0.45

 • 180 days

  $0.45

 • 360 days

  $0.56

Price - Units Sold
 • $5.50851
 • $6.50564
 • $0.41556
 • $0.42501
 • $2.05483
 • $5.00483
 • $0.32466
 • $0.35463
 • $1.87413
 • $0.34410