Average Price History
 • 7 days

  $5.04

 • 30 days

  $4.39

 • 60 days

  $3.82

 • 90 days

  $3.67

 • 180 days

  $4.73

 • 360 days

  $5.60

Price - Units Sold
 • $16.00865
 • $18.50842
 • $18.00808
 • $10.00775
 • $15.50750
 • $16.50667
 • $5.50655
 • $9.50654
 • $17.00626
 • $20.00597