Average Price History
 • 7 days

  $0.19

 • 30 days

  $0.22

 • 60 days

  $0.24

 • 90 days

  $0.25

 • 180 days

  $1.30

 • 360 days

  $0.68

Price - Units Sold
 • $5.50389
 • $5.00195
 • $0.33194
 • $0.98152
 • $1.10146
 • $1.55140
 • $0.32125
 • $0.34122
 • $1.11121
 • $1.15116