Average Price History
 • 7 days

  $0.22

 • 30 days

  $0.22

 • 60 days

  $0.22

 • 90 days

  $0.21

 • 180 days

  $0.21

 • 360 days

  $0.25

Price - Units Sold
 • $0.21218
 • $0.17211
 • $0.16204
 • $0.19196
 • $0.20190
 • $0.18185
 • $0.15155
 • $5.00153
 • $0.85134
 • $0.14133